Haifa sponsort een team voor een heel jaar

Alle informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Haifa streeft naar informatie die volledig, juist en actueel is. Ondanks deze zorgvuldigheid kan de website onjuistheden of typefouten bevatten. Ook garandeert Haifa niet dat de website ononderbroken functioneert of te allen tijde toegankelijk is. Haifa accepteert derhalve op geen enkele manier aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of die voortvloeit uit de informatie zoals op deze website gepresenteerd. Alle rechten (zoals auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op deze website zijn eigendom van Haifa of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Kopiƫren, vermenigvuldigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Haifa.